Ontstaan van De Buitenwacht

De Buitenwacht is in veertig jaar uitgegroeid van een experiment naar een beweging en een traditie. In haar bestaansrecht zijn levensverhalen van mensen verbonden geraakt met de Buitenwacht. Dat is levende geschiedenis. De toekomst van dit verleden telt mee om De Buitenwacht vanuit Oud Krispijn perspectief te blijven.

De Buitenwacht is aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan in de wijk Oud Krispijn in Dordrecht. Oud Krispijn is een vooroorlogse wijk en was de grootste volkswijk van Dordrecht, die zich steeds meer heeft ontwikkeld tot een multiculturele wijk. Het was een levendige wijk met een goed netwerk, mensen kenden elkaar. Men had het hart op de tong en waardoor er ook wel eens conflicten ontstonden. De verschillende stijlen van leven werden door de komst van nieuwe Nederlanders steeds diverser.

'In de periode dat de Buitenwacht ontstond was er veel werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in Oud Krispijn door de teloorgang van de industriestad Dordrecht (Tomado, EMF, Victoria, Lips, scheepsbouw). De Buitenwacht werd een plek waar veel mensen zonder werk elkaar ontmoetten en elkaar steunden. In deze beginperiode is ook de Schillenwacht ontstaan, met als doel zinvol werk, liefst betaald, te scheppen., De Schillenwacht is uitgegroeid tot een groot kringloopbedrijf, nu 'Opnieuw en Co'. Ook was en is De Buitenwacht zeer actief in de beweging tegen armoede, zowel plaatselijk als landelijk.

De wijk stond al niet zo goed bekend in Dordrecht in de periode van oprichting van de Buitenwacht, maar in de jaren '80 werd Oud Krispijn ook landelijk berucht als achterstandswijk en als concentratiewijk van Antillianen, met veel drugscriminaliteit en spanningen tussen culturen. De Buitenwacht ontwikkelde zich in die periode tot intercultureel ontmoetingscentrum. '

Vanaf eind jaren negentig heeft de wijk een herstructurering ondergaan waarbij veel verouderde huurwoningen zijn gesloopt en plaats hebben gemaakt voor nieuwbouw en veelal koopwoningen.

Ontstaan van de naam “De Buitenwacht”

Op een van de eerste bijeenkomsten noemde iemand de groep die er kwam zo: wij zijn hier De Buitenwacht, zowel in de maatschappij als in de kerk. Als initiatiefnemers bedachten wij er ook bij dat we buiten, zonder muren van een kerk of zekerheid, waakzaam zijn op wat er in de maatschappij gebeurt.

De inspiratie kwam vooral van de Wereldraad van Kerken, van de priester-arbeiders in Frankrijk.

Het was een spiritualiteit van strijdbaarheid en empowerment waarbij geloof was in de kracht van het samenwerken van gewone mensen. Het was ook een democratiseringsbeweging: de macht aan het volk. Freire, pedagogiek van de onderdrukten. En de priester-arbeiders die in de fabrieken gingen werken om te leren van hen.

STICHTERS: Er waren drie echtparen, die uit solidariteit in Krispijn zijn gaan wonen. De mannen die theologie hadden gestudeerd, wilden op dat moment geen dominee worden en gingen uit solidariteit in fabrieken werken. In de avonduren ontstond De Buitenwacht.

“Wij wilden kijken wat er van je theologie en geloof overblijft als je langer dan paar weken in de fabriek werkt en in een rijtjeshuis in een volkswijk woont. Het was een wereld die wij als hoogopgeleide middenklassers niet kenden, en we hoopten er te leren wat de kern is waar het om draait in het leven, omdat door deze ontmoeting de franje er af zou gaan.”

Een belangrijke activiteit van De Buitenwacht is de kring geweest. Een viering die eens in de twee weken op zondagochtend werd georganiseerd. De viering had een buitenkerkelijk karakter en vormde de spil van de gemeenschapsvorming. Uit deze bijeenkomsten is de meeste inspiratie gekomen voor activiteiten waarvan sommigen tot op de dag van vandaag nog worden uitgevoerd (koffie inloop, wijkwinkel). Hier is ook de beweging begonnen die De Buitenwacht zo uniek heeft gemaakt als luis in de pels in de maatschappij. Deze beweging gaat nog altijd door.

In 2010 is het Handvest van Mededogen ontwikkeld en tot de kern van onze missie gemaakt. In de missie van de Buitenwacht is mededogen een noodzakelijke voorwaarde voor een leefbare samenleving waarin elk individu zich gerespecteerd en erkend mag weten. Mededogen is als universeel ( kern van elke levensbeschouwing) begrip een realiseerbare principiële grondhouding voor alle mensen ongeacht hun leeftijd, cultuur, opvatting. Mededogen is gericht op het aangaan van en behoud van verbindingen. De Buitenwacht wil een oefenplek zijn waar mensen hun persoonlijk leerproces aangaan om naar eigen vermogen gedrag van mededogen te tonen als antwoord op hun verlangen betekenisvol te leven.

De Buitenwacht staat als centrum in Oud Krispijn en is in Dordrecht bekend als plek van solidariteit en mededogen. In de Buitenwacht worden er allerlei initiatieven ontplooid en werkt men aan zijn/haareigen ontwikkeling. Het is een ontmoetingsplaats voor mensen van alle rangen en standen. Een centrum dat acties voert tegen onrechtvaardigheid en problemen aan de kaak stelt. Het is een huis voor mensen gebleken en soms ook een doorgangshuis. De Buitenwacht was en is een plek voor mensen om op verhaal te laten komen en om hun eigen waarde weer te ontdekken

De Buitenwacht staat voor een veelkleurig verleden en een veelkleurige toekomst.

De Buitenwacht is een organisatie die gedragen wordt door vrijwilligers en zonder al deze vrijwilligers zou ze nooit zijn geworden wat ze nu is. Zij hebben in die veertig jaar bewezen voor mensen het verschil te kunnen maken.