De Buitenwacht stimuleert dat mensen aan de basis ook met hun beperkingen, mindere kansen of mogelijkheden, een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dat kan door actief te zijn in De Buitenwacht of door vanuit De Buitenwacht de kracht of steun te vinden elders actief te worden. Cursussen die gegeven worden in De Buitenwacht geven mensen houvast om zich verder te ontwikkelen en zelfredzaamheid en weerbaarheid te kweken. Mensen worden gestimuleerd en ondersteund in het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van eigen initiatieven.