Vacature.jpeg

 

Coördinator Mobiele Teams (CMT)

Voor de Alliantie Dordrecht zoeken wij een Coördinator Mobiele Teams. (CMT). Er is in 2022 gestart met het werken met mobiele teams. Er zijn nu in totaal 7 mobiele teams met een vrijwilliger en beroepskracht op verschillende plekken in de wijken aanwezig. Daarnaast zijn er nog 5 plekken waarbij alleen een beroepskracht van het Financieel hulphuis aanwezig zijn.

Voor 2023 willen we in ieder geval de 5 plekken waar alleen beroepskracht werken aanvullen met een vrijwilliger zodat het een volwaardig mobiel team wordt.

De mobiele teams bestaan uit een vrijwilliger en een beroepskracht en houden spreekuur op diverse locaties in Dordrecht. Het spreekuur is bedoeld voor mensen met financiële hulpvragen (van eenvoudige administratieve tot zware schulden). Het doel van deze teams is om de hulpvraag scherp te krijgen, zodat doorverwezen kan worden naar de best passende hulp. Het team moet dus in staat zijn om vertrouwen van de hulpvrager te krijgen, de juiste vragen te stellen en inzicht hebben in de deskundigheid van de diverse hulpverleners(organisaties).

Project Vroegsignalering/vindplaatsen

Er zijn in 2022 70 vindplaatsen geregistreerd. We moeten nog fijnmaziger gaan werken zodat de intermediairs in de wijken de mobiele teams sneller en beter weten te vinden. Het idee is om in 2023 vanuit de verschillende vindplaatsen in een wijk waar een mobiel team actief is een buurtcirkel op te zetten die bestaat uit sleutelfiguren en dat de mobiele teams een verbinding aangaan met deze sleutelfiguren zodat er nog eerder bewoners met beginnende financiële problemen bereikt worden en de weg naar de mobiele teams weten te vinden en dat de mobiele teams inspelen op de behoeften van de bewoners.

We stellen voor om in 2023 te starten met drie buurtcirkels te weten: Oud Krispijn (2 mobiele teams)

Wielwijk (3 mobiele teams) Crabbehof (1 mobiele team)

Taken

  • De CMT coördineert de inzet van vrijwilligers in de Mobiele Teams en zorgt voor monitoring, begeleiding en ondersteuning van de
  • Werving van nieuwe vrijwilligers voor zowel de Mobiele teams als de buurtcirkels
  • Opzetten en uitvoeren van de drie buurtcirkels waaronder ook publiciteit en PR
  • De CMT vertegenwoordigt de Alliantie Dordrecht in de overleggen met de ketenpartners

m.b.t. de inzet, evaluatie en ontwikkeling van de Mobiele Teams en buurtcirkels in Dordrecht.

  • De CMT wordt aangestuurd door de Stuurgroep van de Alliantie Dordrecht, rapporteert aan en heeft regulier contact met de

 

Wat vragen wij?

 

Kennen

Kunnen

-       Problematiek hulpvragers

-       Kennis van plaatselijke sociale kaart

-       Basisprincipes van financiële zelfredzaamheid en administratie

-       AVG

-       Inzicht in systeem en leefwereld

-       HBO+ niveau

-       Projectmatig werken

-       Netwerken/relatiebeheer

-       Zelfstandig en in teamverband werken

-       Proactief acteren

-       Flexibel/creatief

-       Stressbestendig

-       Oplossingsgericht/besluitvaardig

-       Goede (externe) communicatieve en administratieve vaardigheden

-       Feedback geven en ontvangen

-       Coachen en ondersteunen van vrijwilligers

 

Opdracht

De opdracht is vooralsnog tot en met december 2023 met een reële kans op verlenging. De inzet van de CMT wordt ingeschat op 20 uur per week.

De functie is ingeschaald in schaal 8 van CAO Sociaal Werk en de coördinator komt in dienst bij De Buienwacht, die penvoerder is van De Alliantie. Ook ZZP’ers kunnen solliciteren.

Enthousiaste professionals met juiste profiel die op korte termijn kunnen starten nodigen wij uit om te solliciteren.

De sollicitatiecommissie bestaat uit vertegenwoordiging van de Alliantie Dordrecht.

Sollicitatie met cv en motivatie voor 23 juni mailen naar interim-voorzitter Riet Duykers. Mailadres:

Meer informatie over de functie kan bij Marleen Klein, professional mobiele teams. Tel. 0629355111 Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van juli.