Alliantie_Dordrecht.jpeg

 

Coördinatie Alliantie Dordrecht

De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp Dordrecht is een samenwerkingsverband van een aantal vrijwillige schuldhulporganisaties te weten Humanitas Drechtsteden, Schuldhulpmaatje Dordrecht, vertegenwoordiging Marokkaanse en Turkse gemeenschap, Leger des Heils, Samen Dordrecht. Doel van het Samenwerkingsverband is dat we meer inwoners met (dreigende) schulden in Dordrecht beter en vroegtijdig helpen en samenwerken met de partners van de ketenaanpak Armoede en Schulden. De Buitenwacht is penvoerder.

De Alliantie is in 2021 gestart en de vorige coördinator heeft in 2022 de Alliantie stevig op de kaart gezet. Helaas is hij eind 2022 overleden en we zijn nu op zoek naar een coördinator die de ingezette lijnen kan oppakken.

Deze ingezette lijn bevat een drietal projecten:

 • Mobiele teams
 • Vroegsignalering en vindplaatsen
 • Toeleiding

De coördinator Alliantie Dordrecht is verantwoordelijk voor de coördinatie, voortgangsrapportages en evaluaties van deze drie projecten in de samenwerking met de ketenpartners. Voor de mobiele teams is een aparte coördinator.

Voor 2023 betekent dit:

 • Mobiele teams: aanspreekpunt voor de coördinator mobiele teams, vervolg samenwerking met de ketenpartners een werken aan een eenduidig registratiesysteem
 • Vroegsignalering en vindplaatsen: afronden eindrapportage Vindplaatsen en vervolg, netwerkbijeenkomst sleutelfiguren, communicatie (folders d.)
 • Toeleiding: organiseren van 8 informatiebijeenkomsten voor specifieke doelgroepen (vrouwen en jongeren

Taken coördinator

 • Vervolg samenwerking ketenpartners m.b.t. bovengenoemde drie projecten
 • Contacten gemeente
 • Aanspreekpunt voor de coördinator mobiele teams
 • Signaleren knelpunten in de uitvoering
 • Zorgdragen voor communicatie en PR
 • Ondersteuning Stuurgroep
 • Voortgangsrapportages, evaluaties, jaarverslag en in samenwerking met de penvoerder begroting en financiële rapportages

 

Wat vragen wij?

Kennen

Kunnen

-       Problematiek hulpvragers

-       Kennis van plaatselijke sociale kaart

-       AVG

-       Goed inzicht in systeem en leefwereld

-       Inzicht in wereld van de politiek en de gemeente

-       HBO+ niveau

-       Projectmatig werken

-       Netwerken/relatiebeheer

-       Zelfstandig en in teamverband werken

-       Proactief acteren

-       Flexibel/creatief

-       Stressbestendig,

-       Onderhandelen

-       Politieke sensiviteit

-       Goed kunnen omgaan met conflicten

-       Oplossingsgericht/besluitvaardig

-       Goede (externe) communicatieve en administratieve vaardigheden

-       Feedback geven en ontvangen

-       Coachen en ondersteunen van vrijwilligers

Opdracht

De opdracht is vooralsnog tot en met december 2023 met een reële kans op verlenging De inzet van de coördinatie wordt ingeschat op 10 uur per week.

De functie is ingeschaald in schaal 9 van CAO Sociaal Werk en de coördinator komt in dienst bij De

Buitenwacht, die penvoerder is van De Alliantie. Ook ZZP’ers kunnen solliciteren.

Enthousiaste professionals met juiste profiel die op korte termijn kunnen starten nodigen wij uit om te solliciteren.

De sollicitatiecommissie bestaat uit vertegenwoordiging van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp.

Sollicitatie met cv en motivatie voor 23 juni mailen naar interim-voorzitter Riet Duykers. Mailadres:

Meer informatie over de functie kan bij Riet Duykers, interim-voorzitter en vertegenwoordiger De Buitenwacht, tel.0654982346 of Jan Trapman (vertegenwoordiger Humanitas en lid van de stuurgroep. Tel. 0621821443

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van juli.