Terugblik op zijn werk en gedachtengoed van De Buitenwacht.

Gerrit Jan van der Kolm studeerde in de jaren zeventig eerst af in de theologie. Hij stelde zich niet als dominee beroepbaar maar kiest voor een leven als arbeider/theoloog met een baan in de fabriek. Dat was in de tijd dat DuPont in Dordrecht een goede naam had. Gerrit Jan werd er ook voorzitter van de Ondernemingsraad (OR) aan de Baanhoekweg. Door zijn sociale acties werd Gerrit Jan ook een bekende Dordtenaar die geen blad voor de mond nam. In de wijk Oud-Krispijn begon het sociale werk van onderop en vond hij dat mensen een stem verdiende, die anders niet zouden worden gehoord. Hij ging er met zijn vrouw wonen.

Johanneskerk: van kerk naar solidariteitscentrum
Centrum De Buitenwacht - standplaats in de voormalige hervormde Johanneskerk in Oud-Krispijn - bestaat volgend jaar 40 jaar en één van de oprichters was Gerrit Jan van der Kolm. De andere twee theologen waren Leendert Verzijden en Jan Hylkema. Hij heeft samen met de bewoners van Oud Krispijn een open gemeenschap voor vorming, viering en actie opgezet.

Visie van Gerrit Jan van der Kolm in boekje 30 jaar bestaan Buitenwacht: “Wij wilden een gemeenschap zijn en elkaar echt leren kennen. Jaarlijks bezocht iedereen die dat wilde, 10 andere deelnemers. Om suggesties en kritiek te horen: mensen zijn dan thuis, op eigen plek, en zeggen dan wat ze op hun hart hebben. Ook simpel omdat we geen papieren organisatie wilden zijn en mensen uitschrijven als ze niet meer actief wilden zijn. Als het moeilijk wordt, elkaar blijven vasthouden. Dit is het belangrijkste kenmerk van een echte gemeenschap. Het was een spiritualiteit van strijdbaarheid en empowerment waarbij geloof was in de kracht van het samenwerken van gewone mensen. Het was ook een democratiseringsbeweging: de macht aan het volk. Freire, pedagogiek van de onderdrukten. En de priester-arbeiders die in de fabrieken gingen werken om te leren van hen”. “In een maatschappij die vol is van tegenstellingen zoeken wij verbondenheid; Wij willen een open gemeenschap zijn: ons niet afsluiten in een eigen identiteit en het eigen gelijk. We leven nu eenmaal tussen werelden in. We willen een gemeenschap te zijn die erop gericht is mensen bij elkaar te brengen ongeacht sociale situatie, religie, cultuur, levensbeschouwing, geaardheid etc.; mensen die het niet als vanzelfsprekend ervaren deel van onze samenleving te zijn uit te nodigen deel van de Buitenwachtgemeenschap te zijn; te werken aan de weerbaarheid en ontplooiing van deze mensen; een huis in Krispijn te zijn maar ook voor heel Dordrecht en daarbuiten en dit werk te doen vanuit een onafhankelijke positie en samen te werken met o.a. kerken, moskeeën en andere religieuze en (levensbeschouwelijke) organisaties. We wilden geen subsidie van de overheid omdat dit ons afhankelijk maakt”.

De Buitenwacht gaat uit van de overtuiging dat ieder mens bedoeld is om een gewaardeerd lid van de samenleving te zijn, dat iedereen gelijkwaardig is en dat het een verrijking is dat mensen vanuit hun verschillend zijn een bijdrage aan de samenleving leveren. Dat is nog steeds de missie en visie van De Buitenwacht. Gerrit Jan promoveerde uiteindelijk ook op De Buitenwacht als plek van verbondenheid met mensen en vorm van solidair leven. Daarna werd hij aangetrokken om zingevingsvraagstukken bij de geestelijke gezondheidszorg een plek te geven. Yulius wilde dat als bron van inspiratie ook een serieuze plek geven in de hulpverlening. Zijn overlijden is voor alle mensen die hem kenden, vrijwilligers en bezoekers van De Buitenwacht van vroeger en nu en bewoners van Oud Krispijn maar ook daarbuiten een hele klap.
Zijn wijsheid, filosofische en levensbeschouwelijke kijk, menselijke benadering en strijd tegen onrecht heeft de wereld van de bewoners in Oud Krispijn mooier gemaakt. We houden zijn gedachtengoed levend.

Riet Duykers Voorzitter van De Buitenwacht
1-9-2022