Inmiddels is deze middag geweest en het was geslaagd. Zie hier het album

 

 “Gelijke kansen?”

 

Op donderdagmiddag 8 maart organiseert De Buitenwacht in het kader van internationale vrouwen een high tea en dialoog.

Thema van de dag is “Gelijke kansen?”, over de balans tussen werk en privé voor mannen en vrouwen. Mannen worden deze middag niet uitgesloten.

Het programma begint om 12.30 uur met een optreden van het Balans vrouwenkoor. Daarna enkele sprekers vanuit het onderwijs en een grote werkgever in Dordrecht die iets kunnen zeggen over wat er in de praktijk gebeurd en gedaan wordt om te stimuleren dat vrouwen een loopbaan op kunnen bouwen en mannen meer ruimte krijgen om zorgtaken thuis op te pakken. Hier kunnen direct vragen op gesteld worden vanuit het publiek.

De huidige praktijk is nog altijd dat vrouwen minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt, en dat dit al begint vanaf het moment dat ze van school komen. Dit wordt erger zodra er kinderen komen. Het zijn dan vooral de vrouwen die minder gaan werken. Deze middag gaan we uitdiepen waarom.

Rond 16.00 uur wordt de middag afgesloten met een optreden van het koor Melange Rood.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Els Hauser.affiche 2018.