U bent welkom in De Buitenwacht

De Buitenwacht is een intercultureel en interreligieus centrum in Krispijn in Dordrecht. In De Buitenwacht is het mogelijk elkaar te ontmoeten, initiatieven te ontplooien en te zoeken naar manieren om met elkaar in dialoog te blijven vanuit ieders eigenheid. De Buitenwacht steunt mensen in het (weer) deelnemen aan de samenleving.

 

Actueel nieuws

De wijkwinkel is onderdeel van De Buitenwacht en deze wordt bemand door twee onbezoldigde adviseurs en een stagiair. Hier kunnen mensen uit de wijk Oud Krispijn, maar ook uit andere wijken van Dordrecht terecht met problemen op het gebied van onder meer: armoedebestrijding, uitkeringen, schulden, juridische kwesties,waaronder het opstellen van bezwaarschriften en het begeleiden bij bezwarenprocedures m.b.t. besluiten van uitkerende instanties, verkeersboetes, aanvragen van toeslagen, problemen op het gebied van ziektekostenverzekeringen,  rechtsposities , aanvragen van kwijtscheldingen, problemen rondom verblijfsvergunningen, huisvestingsproblemen  etc. terecht. `T.b.v. de voedselbank worden aanvragen voor voedselpakketten op financiële criteria beoordeeld.                                                                                                           
Gemiddeld worden er circa 700 consulten per jaar aangevraagd. Het merendeel van de bezoekers is van allochtone afkomst. Taalbarrières  en/of onbekendheid/gebrek aan affiniteit met formele/juridische procedures, spelen vaak een grote rol bij het onvermogen van mensen om hun problemen zelf op te lossen.  Meestal is er sprake van meervoudige problematiek (werkloosheid,grote afstand tot de arbeidsmarkt, financiële problematiek,schulden, sociaal isolement). De mensen van de wijkwinkel proberen zoveel mogelijk voor het belang van individuele mensen op te komen, ook daar waar andere hulpverleningsinstanties hun dienstverlening staken.

 

Er wordt volgens afspraak gewerkt. De openingstijden van de wijkwinkel zijn:

Iedere werkdag van 09.30 uur tot 12.00 uur.